Aktualności

« Powrót

Mapa geoportali powiatowych

Zaktualizowano mapę geoportali powiatowych w systemie ORSIP. Mapa prezentuje powiaty i miasta na prawach powiatu, które posiadają publiczne geoportale. Po kliknięciu na obszarze powiatu narzędziem pojawia się link dzięki któremu można się przenieść wprost  do geoportalu powiatowego. Zakres udostępnianych informacji różni się  w poszczególnych JST i często obejmuje dane takie jak: granice działek, strukturę własności, plany zagospodarowania czy tereny inwestycyjne.

Mapę geoportali powiatowych udostępniają moduły: podstawowy i społeczeństwo informacyjne.