News

Liczba ludności w obwodach spisowych

W module "Dane podstawowe" udostępnione zostały nowe warstwy z liczbą ludności w obwodach spisowych województwa śląskiego według płci, ekonomicznych i 10-letnich grup wieku. Warstwy zostały...

Wypadki z udziałem pieszych w III kwartale 2016 r.

W ORSIP zostały dodane dane o wypadkach z udziałem pieszych o III kwartał 2016 roku. W tym okresie na terenie województwa doszło do 97 wypadków z udziałem pieszych, w których ponieśli oni...

Zmiany na lepsze w ORSIP

W ORSIP zostały wprowadzone zmiany by szybciej i łatwiej przechodzić do konkretnych map tematycznych. Z pozycji modułów można przejść teraz do wybranej mapy.  Sprawdź na ...

Ochotnicze Straże Pożarne

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach opracował nową warstwę obiektów użyteczności publicznej w postaci lokalizacji siedzib ochotniczych straży...

Wypadki z udziałem pieszych w II kwartale 2016 r.

W ORSIP zostały dodane dane o wypadkach z udziałem pieszych ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami w II kwartale 2016 r. W tym czasie wydarzyło się 89 wypadków z czego 23 śmiertelne....
Showing 1 - 5 of 51 results.
Items per Page 5
of 11