Inwestycje

tereny KSSE

 • tereny inwestycyjne, pochodzące z portalu Invest in silesiaJest to portal Województwa Śląskiego, w którym gminy umieszczają informacje o swoich terenach inwetycyjnych. Dane są aktualizowane codziennie rano.
 • tereny inwestycyjne  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) aktualizowane codziennie z portalu KSSE poprzez usługę WFS. Udostępniono 5 warstw:

  • działki inwestycyjne - lokalizacja wolnych terenów inwestycyjnych w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z ich opisem i parametrami,
  • działki zainwestowane - działki w ramach KSSE, które zostały już zainwestowane wraz z informacją o nazwie firmy,
  • obszary - podział KSSE na obszary inwestycyjne,
  • biura - powierzchnie biurowe do wynajęcia w KSSE,
  • hale - hale do wynajęcia w KSSE.
 •  projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekty można wyszukiwać wpisując np.:
  • nazwę projektu,
  • priorytet,
  • działanie,
  • numer projektu,
  • wartość dofinansowania.

  Wraz z informacją o projekcie pokazywana jest lokalizacja siedziby beneficjenta. Dane zostały pozyskane z Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 • Baza działek ewidencyjnych dla całego województwa, pozyskana z Geoportalu Krajowego (Dane o charakterze katastralnym). Dane te stanowią jedną z warstw systemu LPIS i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki oraz oszacowania jej powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Aktualność 1.01.2014. Dane o działkach widoczne są od skali 1:10000. Na tej bazie działa także wyszukiwarka działek ewidencyjnych. Działki można wyszukiwać po nazwie gminy, obrębu, numerze działki oraz powierzchni wyrażonej w m2
 • Przebieg szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, realizowanej w ramach projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

 

.