Ochrona Środowiska

Przejdź do wybranej mapy:

Program ochrony powietrza 2014

Program ochrony powietrza 2010

Program ochrony środowiska

Wstrząsy górnicze (GIG)

Mapy akustyczne

Tereny górnicze

Dane w module:

  • Program ochrony powietrza województwa śląskiego, uchwalony przez Sejmik Uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku. Mapy prezentują modelowany rozkład przestrzenny stężeń następujących substancji:

o   pył PM10 średnie roczne stężenie

o   pył PM10 max 36te stężenie dobowe

o   pył PM2,5 średnie roczne stężenie

o   benzo(a)piren stężenie średnioroczne

o   O2 najwyższe 4te stężenie dobowe

o   SO2 maksymalne 25te stężenie godzinne

o   NO2 średnie roczne stężenie

o   NO2 maksymalne 19te stężenie godzinne

  • Program ochrony powietrza z 2010 roku– mapy stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz benzoαpirenu dla obszaru całego województwa za rok 2006 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego)
  • Program ochrony środowiska – mapy lokalizacji składowisk przemysłowych i komunalnych oraz oczyszczalni ścieków (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
  • Mapa wstrząsów sejsmicznych pozyskana z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej.
  • Mapy akustyczne dla odcinków dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16400 pojazdów na dobę z lat 2007 i 2010 oraz mapę akustyczną autostrady A4 dla odcinka Węzeł Murckowski – Lotnisko Balice z roku 2008. (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego)
  • Złoża, tereny i obszary górnicze pochodzące z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Klikając narzędziem Identyfikacja   można wyświetlić modelowaną wartość stężenia w każdym punkcie województwa.