Transport

Przejdź do wybranej mapy: 

Koleje śląskie

Pomiary natężenia ruchu

Drogi wg kategorii zarządzania

Dane w module:

 • przebieg tras i stacje Kolei Śląskich.
 • natężenie ruchu na drogach wojewódzkich i drogach krajowych, dla których zarządcą jest GDDKiA w Katowicach.
 • mapy akustyczne dla odcinków dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16400 pojazdów na dobę z lat 2007 i 2010 oraz mapę akustyczną autostrady A4 dla odcinka Węzeł Murckowski – Lotnisko Balice z roku 2008.
 • drogi wg kategorii zarządzania:
  • ​krajowe 
  • wojewódzkie
  • powiatowe
  • gminne