Dotacje unijne

Moduł ten umożliwia wyszukiwanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekty można wyszukiwać wpisując np.:

  • nazwę projektu,
  • priorytet,
  • działanie,
  • numer projektu,
  • wartość dofinansowania.

Wraz z informacją o projekcie pokazywana jest lokalizacja siedziby beneficjenta.

Dane są pozyskiwane na bieżąco z Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dotacje unijne

 

dotacja UE wyszukiwarka