Dane podstawowe

Przejdź do wybranej mapy:

Granice administracyjne

Administracja publiczna

Ludność

Ludność w siatce 1km

Ludność w obwodach spisowych

Ludność w regionach statystycznych

Ludność w gminach

Ludność w powiatach

Obszary funkcjonalne

Edukacja

Kultura i sport

Granice specjalne

Zdrowie

Społeczeństwo informacyjne

 

Dane w module:

Granice administracyjne

Granice województwa, powiatów i gmin.

Administracja publiczna

Obiekty administracji publicznej m.in. urzędy administracji publicznej, urzędy pracy, sądy, prokuratury.

Jednostki Organizacyjne Województwa – Urząd Marszałkowski, jednostki związane ze zdrowiem, kulturą i oświatą, spółki z udziałem Województwa.

Ludność

Mapy o liczbie ludności w odniesieniu do różnych jednostek agregujących, opracowane na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego:

 • Ludność w obwodach spisowych 2011r      
 • Ludność w rejonach statystycznych 2011r         
 • Ludność siatka 1x1km 2011r                              

Powyższe dane powstały na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 i pochodzą z Portalu Geostatystycznego geo.stat.gov.pl (data pobrania: 15.10.2015)

 • Ludność w gminach 2014r  - mapy o liczbie ludności z lat 1995-2014    
 • Ludność w powiatach 2014r  - mapy o liczbie ludności z lat 1995-2014    

Dane opracowane na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Granice specjalne

Z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostały pozyskane Granice Specjalne i w module można wyświetlić mapy z obszarem działań poniższych instytucji:

 • Zasięg Sądów Rejonowych
 • Zasięg Sądów Okręgowych
 • Zasięg Sądów Apelacyjnych
 • Zasięg Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • Zasięg Prokuratury Rejonowej
 • Zasięg Prokuratur Okręgowych
 • Zasięg Prokuratur Apelacyjnych
 • Zasięg Komend Powiatowych/Miejskich Straży Pożarnej
 • Zasięg Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
 • Zasięg Komisariatów Policji
 • Zasięg Komend Powiatowych/Miejskich Policji
 • Zasięg Komend Wojewódzkich Policji
 • Zasięg Działania Szefa Obrony Cywilnej
 • Zasięg Urzędów Skarbowych
 • Zasięg Urzędów Skarbowych dużych podatników
 • Zasięg Izb Skarbowych
 • Zasięg obwodów spisowych
 • Zasięg Rejonów Statystycznych
 • Zasięg Placówek Straży Granicznej
 • Zasięg Oddziałów Straży Granicznej
 • Zasięg Nadleśnictw
 • Zasięg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
 • Zasięg Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW)
 • Zasięg Archiwum Państwowego

Opracowania własne:

 • Mapa okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu*
 • Mapa okręgów wyborczych w wyborach do Senatu*
 • Mapa subregionów
 • Mapa podregionów
 • Zasięg Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

*Dane opracowano na podstawie Państwowego Rejestru Granic i Ustawy Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 roku.

Edukacja

Możliwość wyszukania:

 • publicznych szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • publicznych i niepublicznych przedszkoli
 • uczelni wyższych

Kultura i sport

Możliwość wyszukania takich obiektów jak:

Obiekty kultury sportu i rekreacji

 • Teatr/Opera/Filharmonia
 • Kino
 • Muzeum
 • Planetarium
 • Biblioteka
 • Dom kultury
 • Hala sportowo-widowiskowa
 • Lodowisko
 • Pływalnia
 • Ogród botaniczny/zoo
 • Schronisko dla zwierząt

Boiska sportowe Orlik - lokalizacja 176 boisk zbudowanych w ramach programu Orlik 2012.

Zabytki – dane zostały pozyskane ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Zdrowie

Możliwość wyszukiwania i wyświetlania obiektów takich jak: szpitale wojewódzkie, ośrodki zdrowia, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz obiekty przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dane te zostały pozyskane z Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ponadto użytkownik może zlokalizować siedzibę wojewódzkiej oraz powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli z informacją o jakości wód.

Społeczeństwo informacyjne

Moduł prezentuje informacje mapowe o projektach Województwa Śląskiego, mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Można w nim zobaczyć m.in:

 • mapę jednostek samorządu terytorialnego w których można załatwiać sprawy przez internet w ramach systemu SEKAP,
 • lokalizację centrów certyfikacji w których bezpłatnie można uzyskać niekwalifikowany podpis elektroniczny CC SEKAP,
 • przebieg Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej
 • lokalizacje infokiosków
 • szkoły, które brały udział w Webskim nauczycielu
 • mapę powiatów, które posiadają urzędowe geoportale