Ortofotomapy

ortofotomapa

Dane w module:

Ortofotomapy

Cyfrowa ortofotomapa przedstawia rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortogonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych do jednolitej skali, przedstawiony w odwzorowaniu kartograficznym. Jest fotogrametrycznym opracowaniem łączącym w sobie zdjęcie lotnicze z tradycyjną mapą.

- z pokryciem całego obszaru województwa:

  • Ortofotomapa kolorowa z roku 2019
  • Ortofotomapa kolorowa z roku 2018
  • Ortofotomapa kolorowa z roku 2015
  • Ortofotomapa kolorowa z roku 2009
  • Ortofotomapa czarno-biała z roku 2003
  • Ortofotomapa kolorowa z roku 1996

 - z pokryciem częściowym województwa:

  • Ortofotomapa kolorowa z roku 2013

Ortofotomapy zostały przekazane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Moduł umożliwia wyświetlanie ortofotomap przy pomocy Paska czasu, który umożliwia płynne przechodzienie między ortofotomapami z różnych lat i pozwala na śledzenie zmian zagospodarowania terenu.

ortofotomapa

Pogoria IV Kuźnica Warężyńska zdjęcia lotnicze