Społeczeństwo Informacyjne

scsi

Moduł prezentuje informacje mapowe o projektach Województwa Śląskiego, mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej jest systemem umożliwiającym mieszkańcom województwa załatwianie spraw w urzędach przez internet. W module znajduje się mapa, prezentująca jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), które są partnerami w ramach SEKAP. Klikając narzędziem  na obszarze gminy lub powiatu otwiera się okno z którego poprzez link można się przenieść do katalogu usług, dostępnych drogą elektorniczną w danej jednostce samorządu.
partnerzy sekap
 
Aby korzystać z systemu SEKAP trzeba posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub niekwalifikowany podpis elektroniczny CC SEKAP, który można uzyskać w jednym z kikudziesięciu centrów certyfikacji CC SEKAP na terenie województwa śląskiego. ORSIP prezentuje mapę z lokalizacją centrów certyfikacji CC SEKAP.
W module wyświetlany jest także przebieg szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej budowanej obecnie w ramach projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (dla części południowej jest to przebieg orientacyjny).
śląska regionalna sieć szkieletowa
 
Ponadto można zobaczyć mapę z lokalizacją 26 ogólnodostępnych punktów informatycznych - infokiosków oraz szkół biorących udział w projekcie "WEBski Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji".
 

W module znajduje się również mapa powiatów, które mają publiczne geoportale. Klikając na taki powiat można otworzyć link do geoportalu.

 geoportale powiatowe