Zdrowie

Moduł ten umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie obiektów takich jak: szpitale wojewódzkie, ośrodki zdrowia, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz obiekty przyjazne osobom niepełnosprawnym.

szpitale wojewódzkie

Ponadto w module tym użytkownik może zlokalizować siedzibę wojewódzkiej oraz powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli z informacją o jakości wód.

kąpieliska

Dane te zostały pozyskane z Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.