Aktualności

Informacja o zmianie administratora danych osobowych

Szanowny Użytkowniku!

W związku z przejęciem zadań dotyczących ORSIP przez WODGiK w Katowicach uległ zmianie administrator Twoich danych osobowych. Obecnym administratorem jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach - jednostka organizacyjna samorządu Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach (40-017), przy ul. Granicznej 29.

Zakres oraz cel przetwarzanych danych nie uległ zmianie.

Zapewniamy bezpieczeństwo oraz zgodne z przepisami RODO przetwarzanie Twoich danych. Więcej informacji o możliwości skorzystania z przysługujących Ci praw, kategoriach i zakresie danych oraz celach przetwarzania znajdziesz w TYM LINKU.