Aktualności

« Powrót

Konferencja "Integracja - wspólna droga do otwartych danych przestrzennych"

W dniach 12-13.10.2017 r. w Szczyrku odbyła się konferencja pt.: „Integracja – wspólna droga do otwartych danych przestrzennych" organizowana przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Jej celem było przede wszystkim zapoczątkowanie działań i współpracy zmierzającej do integracji danych przestrzennych z obszaru województwa śląskiego. W konferencji wzięli udział m. in. geodeci powiatowi, geodeci miast, prezydenci miast, naczelnicy i pracownicy wydziałów geodezji
i kartografii.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) – geoportalu województwa śląskiego, w której została poruszona problematyka związana z m.in. pozyskiwaniem, integracją i udostępnianiem danych przestrzennych z województwa śląskiego. Swoje doświadczenia związane z funkcjonowaniem regionalnych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej zaprezentowali także przedstawiciele województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Ponadto został poruszony temat otwartych danych przestrzennych oraz aspektów prawnych korzystania z danych. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się co to są otwarte dane, jakie warunki powinny spełniać otwarte dane oraz jakie dane  są udostępniane nieodpłatnie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK). Szczególna uwaga została również poświęcona problematyce związanej z integracją oraz udostępnianiem danych przestrzennych z ewidencji gruntów i budynków.

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty, w trakcie których zaprezentowano  dane udostępniane w geoportalu ORSIP oraz jego podstawowe narzędzia i funkcjonalności.