Aktualności

« Powrót

Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”

W ORSIP został udostępniony zasięg terytorialny działań ochronnych parku krajobrazowego „Orlich Gniazd". Obszar ten znajduje się w module Przyroda/Badania i ochrona przyrody/Rejestr form ochrony przyrody. Plan ten został ustanowiony Uchwałą NR IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r.

Na terenie Parku w zależności od charakteru środowiska przyrodniczego i krajobrazu wyznacza się sześć obszarów i cztery podobszary realizacji działań ochronnych. Szczegółowy opis obszarów i podobszarów oraz więcej informacji na temat Planu znajduje się w załączniku do Uchwały. 

W ORSIP plan ochrony przyrody Parku Krajobrazowego „Orlich  Gniazd" znajduje się tutaj.

Plan ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd