Aktualności

« Powrót

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2016 r. i 2017 r.

W ORSIP została dodana w module Gospodarka przestrzenna struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2016 r. i 2017 r.

Dane zostały opracowane w oparciu o przekazane przez Starostów powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków wykonane na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Procentowy udział danego użytku gruntowego obliczono jako stosunek jego powierzchni do powierzchni gminy z uwzględnieniem podziału na obszar wiejski lub miasto w przypadku gmin miejsko-wiejskich. Na podstawie ww. danych opracowano kartogramy dla: użytków rolnychterenów zalesionychzadrzewionych i zakrzewionychterenów zabudowanych i zurabnizowanychgruntów pod wodamiużytków ekologicznychnieużytków oraz terenów różnych.

Natomiast struktura własności to procentowy udział powierzchniowy gruntów podmiotów ewidencyjnych, który obliczono jako stosunek ich powierzchni do powierzchni gminy z uwzględnieniem podziału na obszar wiejski lub miasto w przypadku gmin miejsko-wiejskich.

Szczegółową analizę struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2016 r. przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami znajduje się tutaj

Struktura użytkowania gruntów w gminach

 

Struktura włsności w gminach