Powrót na górę strony

Dostępne usługi przeglądania Web Map Service (WMS) dla map historycznych

W zakładce Usługi (Usługi własne) opublikowane zostały usługi umożliwiają przeglądanie map historycznych w układzie współrzędnych Sucha Góra, obejmujące swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Na podstawie danych uzyskanych z Archiwum Państwowego w Katowicach udostępniono 9 usług WMS dedykowanych dla interfejsu WMS 1.3.0. Wśród nich:

  • - usługa o nazwie Borowa Góra w skali 1: 100 000 z Archiwum Państwowego (to mapa topograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu 1924-1939),
  • - usługa o nazwie Borowa Góra w skali 1: 5 000 z Archiwum Państwowego (to mapa topograficzna GUGiK wydana w latach 1960–1966. Mapa przedstawia sytuację topograficzną z lat 1958-61),
  • - usługa o nazwie Borowa Góra w skali 1: 10 000 z Archiwum Państwowego (to mapa topograficzna GUGiK wydana w latach 1960–1966. Mapa przedstawia sytuację topograficzną z lat 1958-61),
  • - usługa o nazwie Sucha Góra w skali 1:10 000 z roku 1883 z Archiwum Państwowego (to niemiecka mapa topograficzna z roku 1883. Tytuł oryginalny: Specialkarte der Oberschlesischen Bergeviere unter Angabe der Lage der verliehenen Bergwerke),
  • - usługa o nazwie Sucha Góra w skali 1:10 000 z roku 1901 z Archiwum Państwowego (to niemiecka mapa topograficzna obejmująca obszar od Sosnowca do Zabrza i od okolic Tarnowskich Gór do okolic Mikołowa. Tytuł oryginalny: Topographie zur Flözkarte vom nordlichen Teil des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens),
  • - usługa o nazwie Sucha Góra w skali 1:10 000 z lat 1901-1913 z Archiwum Państwowego (to niemiecka mapa topograficzna obejmująca obszar od Knurowa do Jaworzna i od okolic Łazisk Górnych do okolic Tarnowskich Gór. Tytuł oryginalny: Flözkarte vom nordlichen Teil des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens),
  • - usługa o nazwie Sucha Góra w skali 1:10 000 z lat 1914-1918 z Archiwum Państwowego (to mapa topograficzna specjalna Zagłębia Dąbrowskiego),
  • - usługa o nazwie Sucha Góra w skali 1:10 000 z roku 1926 z Archiwum Państwowego (to mapa topograficzna Terenu Przemysłowego Zagłębia Dąbrowskiego opracowana na podstawie pomiarów wykonanych w latach 1925–1926),
  • - usługa o nazwie Sucha Góra w skali 1:10 000 z lat 1930-1935 z Archiwum Państwowego (to niemiecka mapa topograficzna z okresu 1930- 1935. Tytuł oryginalny: Topographie zur Flözkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens).