Powrót na górę strony

Nowa mapa bazowa w aplikacjach

Aplikacje zostały wzbogacone o nową mapę bazową. Jest to mapa hybrydowa podstawą, której jest ortofotomapa z 2021 roku, do której dodano sieć drogową, kolejową oraz wodną.