Powrót na górę strony

Wizyta delegacji z Kraju Morawsko-Śląskiego

W dniach 14 i 15 listopada br. Województwo Śląskie odwiedziła delegacja z Kraju Morawsko - Śląskiego – Republiki Czeskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie robocze pod przewodnictwem Pana Dariusza Starzyckiego – Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Tematem rozmów były kwestie dotyczące możliwości współpracy, wymiany doświadczeń i specjalistycznej wiedzy fachowej z zakresu planowania przestrzennego i geoinformacji. Goście odwiedzili Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Kartograficznej w Katowicach, gdzie zapoznali się z geoportalem województwa śląskiego ORSIP 2.0, zadaniami jednostki dotyczącymi bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k i map topograficznych w skali 1:10000.
W kolejnym dniu wizyty nasi goście uczestniczyli w Kosmicznym Dniu GIS, który WODGIK organizował w Planetarium Śląskim. Uczestnikom GISDAYa przedstawiciele czeskiej delegacji zaprezentowali aplikacje mapowe z zakresu planowania przestrzennego, terenów zabudowy, natężenia ruchu, terenów poprzemysłowych oraz Atlas Kraju Morawsko-Śląskiego.