Powrót na górę strony

Ortofotomapa ponownie uruchomiona

Zakończono prace serwisowe na portalu ORSIP 2.0. Ortofotomapy zostały ponownie uruchomione.