Powrót na górę strony

Nowa aplikacja dotyczy rewitalizacji w województwie śląskim

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie danych o obszarach i podobszarach rewitalizacji w gminach województwa śląskiego wraz z informacjami dotyczącymi programów rewitalizacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie adresów oraz działek ewidencyjnych. W aplikacji dodano usługę WMS: Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), która umożliwia przeglądanie geometrii i numerów działek.
Aplikacja powstała w wyniku prac Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Działanie zrealizowane zostało w ramach zadania „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, w ramach projektu „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” współfinansowanego ze środków PO PT 2014-2020.
Dane dotyczące obszarów i podobszarów rewitalizacji pozyskane zostały od gmin województwa śląskiego w okresie od I do III kwartału 2022 r.