News

« Back

Liczba ludności oraz struktura wieku i płci w obwodach spisowych województwa śląskiego

Udostępniliśmy nową  aplikację umożliwiającą pozyskanie informacji statystycznych o liczbie ludności oraz strukturze wieku i płci w obwodach spisowych województwa śląskiego.

Aplikacja umożliwia uzyskanie informacji o konkretnym obwodzie spisowym. W tym celu wyszukaj adres (lub skorzystaj z narzędzi przybliżania) i kliknij na mapę. Po kliknięciu pojawi się okienko informacyjne. 

Wykresy oraz liczba ludności ogółem dostosowuje się automatycznie w zależności od zasięgu mapy.

Możesz również skorzystać z narzędzia "zaznacz" i pokazać statystykę dla wybranych obwodów spisowych - liczba ludności ogółem i wykresy kołowe znajdujące się w bocznym panelu dostosują się do zaznaczonych obiektów.

Aplikacja została opracowana na podstawie danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 Głównego Urzędu Statystycznego.

Definicja obwodu spisowego

Dane źródłowe NSP 2011

Aby skorzystać z aplikacji należy wejść tutaj