News

« Back

Obwody łowieckie w województwie śląskim

Obwody łowieckie to obszary, które odgrywają ważną rolę ze względu na prowadzoną na nich działalność łowiecką oraz hodowlaną. Tworzy się je w celu jak najefektywniejszej ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunków zwierzyny.

Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa śląskiego oraz weryfikacja opisów przebiegu granic obwodów łowieckich dokonywane są stosunkowo rzadko, co 10 lub kilkanaście lat.

W 2013 r. została podjęta uchwała NR IV/30/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego, na podstawie której został dokonany podział województwa śląskiego na obwody łowieckie. Graficzny przebieg granic aktualnie obowiązujących obwodów łowieckich oraz wyłączenia z obwodów łowieckich można zobaczyć w ORSIP w module Przyroda.