News

« Back

Od 1 lipca br. WODGiK prowadzi ORSIP oraz powiązane systemy

Informujemy, iż w związku z uchwałą nr VI/19/9/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., zadania ŚCSI przejmuje WODGiK Katowice w zakresie prowadzenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), a także w zakresie realizacji niezbędnych prac wynikających z zawartych umów w ramach projektów, dla których ORSIP stanowi integralną część lub dla których ORSIP stanowi platformę do publikowania danych przestrzennych. Powyższe dotyczy projektów:

  • BIOGEO-SILESIA,
  • OPI-TPP
  • OPI-TPP 2.0,
  • Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa,
  • Mobilne Śląskie.

Powyższe zadania będą realizowane przez Pracownię Infrastruktury informacji przestrzennej.
Kontakt:
Kierownik Pracowni: mgr inż. Beata Płaczek
e-mail: bpl@wodgik.katowice.pl
tel. (32) 60 19 808