News

« Back

Przerwa techniczna 31.08-03.09.2020

Szanowni Państwo,

w związku z likwidacją Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach zadania wynikające z realizacji projektów ORSIP i OPI-TPP, a także projektów partnerskich od dnia 1 lipca 2020 r. realizowane są przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Katowicach. Pełne przejęcie zadań wiąże się również z przeniesieniem infrastruktury technicznej z dotychczasowej serwerowni ŚCSI do serwerowni WODGiK. Prace te planowane są w terminie 31.08.2020 r. – 3.09.2020 r. W związku z powyższym informujemy, iż we wskazanym terminie platforma ORSIP oraz aplikacje powiązane mogą być niedostępne.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.