News

« Back

Sprawdź jak zmieniło się województwo śląskie na przestrzeni kilkudziesięciu lat

Zastanawiasz się jak wyglądała Twoja okolica 50 lat temu, co było w miejscu Spodka lub osiedla „Gwiazdy" w Katowicach. Dzięki danym otrzymanym od Archiwum Państwowego w Katowicach i Otwartemu Regionalnemu Systemowi Informacji Przestrzennej (ORSIP) masz teraz możliwość prześledzenia zmian w zagospodarowaniu terenu w przeciągu ostatniego półwiecza.

ORSIP posiada funkcjonalność „Pasek czasu – Mapy topograficzne", która pozwala na płynne przechodzenie między mapami topograficznymi wykonanymi w różnych latach.

W module Archiwum Państwowe zostaną udostępnione mapy z zespołu 554 Zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku. Na początku została udostępniona: mapa topograficzna GUGiK w skali 1:5000 (układ Borowa Góra). Mapa przedstawia sytuację topograficzną z lat 1958-61.

Niebawem zostaną opublikowane inne archiwalne mapy oraz zmiany granic województwa śląskiego od 1939 r.