Wypadkibaner bezpieczenstwo

 
Dane w module:
 
 
Lokalizacja ponad 2000 wypadków z udziałem pieszych z obszaru województwa śląskiego z lat 2012-2017. 
 
 
Wypadki, które wystąpiły na terenie danej gminy w latach 2012-2017.
 
 
Wypadki, które wystąpiły na terenie danego powiatu w latach 2012-2017.
 
W ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015-2016" na terenie garnizonu śląskiego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, opracował mapę wypadków drogowych za lata 2012-2017, z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego, w których odnieśli oni śmierć lub doznali ciężkich obrażeń ciała.
 
Dla każdego wypadku można wyświetlić informacje opisowe takie jak identyfikator zdarzenia, datę i godzinę wypadku, adres, stan ofiary i umiejscowienie wypadku.
 

ORSIP umożliwia również wyszukiwanie zdarzeń drogowych w specjalnym formularzu na podstawie kryteriów takich jak data, nazwa gminy i powiatu, numer drogi, położenie itp.

Na mapie wyznaczono także bufory (20m, 30m, 100m, 300m) pokazujące miejsca niebezpieczne, w których wydarzyła się większa liczba wypadków.