Wypadki

Dane w module:
 

Aplikacja zdarzeń drogowych

Aplikacja działająca w trybie online umożliwiająca wygenerowanie informacji o zdarzeniach drogowych zarządzanych przez zespoły wypadkowe Ruchu Drogowego.

Mapy bazowe aktualizowane są raz na tydzień. Dane o zdarzeniach drogowych aktualizowane na bieżąco. Źródłem danych o zdarzeniach drogowych jest KWP w Katowicach.

Aplikacja rejonów dzielnicowych

Aplikacja służąca do prezentacji na mapie rejonów dzielnicowych gromadzonych w systemach Komendy Wojewódzkiej Policji.

Mapy bazowe aktualizowane są raz na tydzień. Dane o rejonach dzielnicowych aktualizowane są codziennie. Źródłem danych o rejonach dzielnicowych jest KWP w Katowicach.

Historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych

Aplikacja służąca do prezentacji na mapach oraz ich wyszukiwania, filtrowania i analizy a także wyświetlania i generowania zaawansowanych statystyk, zestawień i raportów dotyczących zdarzeń drogowych.

Mapy bazowe aktualizowane są raz na tydzień. Dane o zdarzeniach historycznych aktualizowane są raz na tydzień. Źródłem danych o zdarzeniach historycznych jest KWP w Katowicach.

Miejsca szczególnie niebezpieczne wyznaczane są w oparciu o liczbę zdarzeń historycznych (min. 3 zdarzenia), które wystąpiły w bliskiej odległości od siebie (poniżej 100 m).

Dedykowane aplikacje mapowe powstały w wyniku rozbudowy platformy sprzętowo-programowej systemu ORSIP w ramach zadania „Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby e-usług w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa".