Dane podstawowe

Dane w module:

Granice administracyjne

Granice województwa, powiatów i gmin.

Administracja publiczna

Obiekty administracji publicznej m.in. urzędy administracji publicznej, urzędy pracy, sądy, prokuratury.

Jednostki Organizacyjne Województwa – Urząd Marszałkowski, jednostki związane ze zdrowiem, kulturą i oświatą, spółki z udziałem Województwa.

Ludność

Mapy o liczbie ludności w odniesieniu do różnych jednostek agregujących, opracowane na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego:

Powyższe dane powstały na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 i pochodzą z Portalu Geostatystycznego geo.stat.gov.pl (data pobrania: 15.10.2015)

Dane opracowane na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Obszary funkcjonalne

Jest to zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju.

Inaczej mówiąc to podział województwa na aglomeracje i obszary z nimi związane.
W województwie występują 4 aglomeracje:
-górnośląska
-częstochowska
-bielska
-rybnicka

Dane pochodzą z Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego. 

Edukacja

Możliwość wyszukania:

 • publicznych szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • publicznych i niepublicznych przedszkoli
 • uczelni wyższych

Kultura i sport

Możliwość wyszukania takich obiektów jak:

Obiekty kultury sportu i rekreacji

 • Teatr/Opera/Filharmonia
 • Kino
 • Muzeum
 • Planetarium
 • Biblioteka
 • Dom kultury
 • Hala sportowo-widowiskowa
 • Lodowisko
 • Pływalnia
 • Ogród botaniczny/zoo
 • Schronisko dla zwierząt

Boiska sportowe Orlik - lokalizacja 176 boisk zbudowanych w ramach programu Orlik 2012.

Zabytki – dane zostały pozyskane ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Granice specjalne

Z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostały pozyskane Granice Specjalne i w module można wyświetlić mapy z obszarem działań poniższych instytucji:

 • Zasięg Sądów Rejonowych
 • Zasięg Sądów Okręgowych
 • Zasięg Sądów Apelacyjnych
 • Zasięg Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • Zasięg Prokuratury Rejonowej
 • Zasięg Prokuratur Okręgowych
 • Zasięg Prokuratur Apelacyjnych
 • Zasięg Komend Powiatowych/Miejskich Straży Pożarnej
 • Zasięg Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
 • Zasięg Komisariatów Policji
 • Zasięg Komend Powiatowych/Miejskich Policji
 • Zasięg Komend Wojewódzkich Policji
 • Zasięg Działania Szefa Obrony Cywilnej
 • Zasięg Urzędów Skarbowych
 • Zasięg Urzędów Skarbowych dużych podatników
 • Zasięg Izb Skarbowych
 • Zasięg obwodów spisowych
 • Zasięg Rejonów Statystycznych
 • Zasięg Placówek Straży Granicznej
 • Zasięg Oddziałów Straży Granicznej
 • Zasięg Nadleśnictw
 • Zasięg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
 • Zasięg Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW)
 • Zasięg Archiwum Państwowego

Opracowania własne:

 • Mapa okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu*
 • Mapa okręgów wyborczych w wyborach do Senatu*
 • Mapa subregionów
 • Mapa podregionów
 • Zasięg Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

*Dane opracowano na podstawie Państwowego Rejestru Granic i Ustawy Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 roku.

Metropolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) obejmuje prawie 1/3 obszaru całego województwa śląskiego,  o łącznej powierzchni 2553 km2 Metropolię tworzy 41 miast i gmin przemysłowego obszaru Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice.

Zdrowie

Możliwość wyszukiwania i wyświetlania obiektów takich jak: szpitale wojewódzkie, ośrodki zdrowia, organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz obiekty przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dane te zostały pozyskane z Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ponadto użytkownik może zlokalizować siedzibę wojewódzkiej oraz powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli z informacją o jakości wód.

Społeczeństwo informacyjne

Moduł prezentuje informacje mapowe o projektach Województwa Śląskiego, mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Można w nim zobaczyć m.in:

 • mapę jednostek samorządu terytorialnego w których można załatwiać sprawy przez internet w ramach systemu SEKAP,
 • lokalizację centrów certyfikacji w których bezpłatnie można uzyskać niekwalifikowany podpis elektroniczny CC SEKAP,
 • przebieg Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej
 • lokalizacje infokiosków
 • szkoły, które brały udział w Webskim nauczycielu
 • mapę powiatów, które posiadają urzędowe geoportale