Ochrona Środowiska

Dane w module:

Program ochrony powietrza 2014

Uchwalony przez Sejmik Uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku. Mapy prezentują modelowany rozkład przestrzenny stężeń następujących substancji:

  • pył PM10 średnie roczne stężenie
  • pył PM10 max 36te stężenie dobowe
  • pył PM2,5 średnie roczne stężenie
  • benzo(a)piren stężenie średnioroczne
  • O2 najwyższe 4te stężenie dobowe
  • SO2 maksymalne 25te stężenie godzinne
  • NO2 średnie roczne stężenie
  • NO2 maksymalne 19te stężenie godzinne

Program ochrony powietrza 2010 

Mapy stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz benzoαpirenu dla obszaru całego województwa za rok 2006 (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego).

Program ochrony środowiska

Mapy lokalizacji składowisk przemysłowych i komunalnych oraz oczyszczalni ścieków (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Wstrząsy górnicze (GIG) 

Dane pozyskane z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej.

Mapy akustyczne

Mapy dla odcinków dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16400 pojazdów na dobę z lat 2007 i 2010 oraz mapę akustyczną autostrady A4 dla odcinka Węzeł Murckowski – Lotnisko Balice z roku 2008. (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego).

Tereny górnicze

Dane pochodzące z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Klikając narzędziem Identyfikacja  można wyświetlić modelowaną wartość stężenia w każdym punkcie województwa.