Transport

Dane w module:

Koleje Śląskie

Przebieg tras i stacje.

Pomiary natężenia ruchu

  • Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych, dla których zarządcą jest GDDKiA w Katowicach.
  • Mapy akustyczne dla odcinków dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16400 pojazdów na dobę z lat 2007 i 2010 oraz mapę akustyczną autostrady A4 dla odcinka Węzeł Murckowski – Lotnisko Balice z roku 2008.

​Drogi wg kategorii zarządzania

  • ​krajowe 
  • wojewódzkie
  • powiatowe
  • gminne