UWAGA!!! Zmiany w działaniu OPI-TTP

Informujemy, że Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" portal OPI-TPP, zakończy działanie 31 grudnia 2021r. Dane o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, pochodzące z bazy danych systemu OPI-TPP będą prezentowane w nowej aplikacji mapowej, która będzie...

Konferencja "Środowisko informacji"

21 i 22 listopada 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się Konferencja "Środowisko informacji". Konferencja to miejsce, gdzie dyskutujemy nad aktywnym dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie, a także na temat współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie korzystania z danych...

Konkurs dotacji dla gmin

II nabór wniosków w Konkursie dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice oraz MINISTERSTWO ROZWOJU z siedzibą w Warszawie ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507...

Prezentacje prelegentów konferencji

Poniżej zamieszczono do pobrania prezentacje prelegentów, będące podstawą wystąpień podczas konferencji: Identyfikacja i inwentaryzacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych a atrakcyjność inwestycyjna gmin . Wszystkie prezentacje posiadają zgodę ich autorów na opublikowanie. ...

Program konferencji dotyczącej OPI-TPP

9 maja 2016 r.: godz. 8:30-9:00 Powitanie uczestników i słowo wstępne: Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Jan Bondaruk, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa Andrzej Pilot, Prezes Zarządu...

Konferencja dotycząca OPI-TPP

Zgodnie z przesłaniem apelu Sejmiku Województwa Śląskiego o aktywne zaangażowanie się w procesy kompleksowej rewitalizacji terenów zdegradowanych województwa śląskiego, nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym i poprzemysłowym oraz rewitalizacja przestrzeni miast jest poważnym wyzwaniem...

Informacje techniczne

Przedstawiamy klika podstawowych informacji organizacyjno-praktycznych: Podczas uruchamiania systemu OPI-TPP, zostały przekazane Państwu loginy i hasła, celem uzyskania dostępu do platformy, aby tą drogą wprowadzać, zmieniać i usuwać informacje dotyczące terenów poprzemysłowych i...

Współpraca w zakresie projektu

Województwo Śląskie od kilku lat realizuje projekt pn. „Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP) jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)". Konieczność jego zaistnienia wynikała z potrzeby posiadania nowoczesnego...

Zgłaszanie błędów i problemów systemu

Jeśli zauważyliście Państwo ewentualne błędy, braki, problemy z funkcjonowaniem i działaniem systemu, proszę je przekazywać mailowo na adres: opitpp@slaskie.pl. Zgłoszenie serwisowe powinno zawierać wszystkie niżej wymienione elementy...

Szkolenie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu OPI-TPP!

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie w zakresie obsługi Systemu OPI-TPP, praktycznego wykorzystania jego funkcjonalności oraz w zakresie wprowadzania i edycji danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.

przewodnik po systemie OPI-TPP

mapa dofinansowanych projektĂłw

śląskie do przodu!