« Powrót

Informacje techniczne

Przedstawiamy klika podstawowych informacji organizacyjno-praktycznych:

  1. Podczas uruchamiania systemu OPI-TPP, zostały przekazane Państwu loginy i hasła, celem uzyskania dostępu do platformy, aby tą drogą wprowadzać, zmieniać i usuwać informacje dotyczące terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, leżących na obszarze Państwa gminy.
  2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych i ewentualnych pytań związanych z logowaniem, proszę o kontakt z panem Piotrem Wojnowskim, Administratorem Systemu ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, tel. 32 7007 824, e-mail: pwojnowski@e-slask.pl.
  3. Zwięzłe instrukcje dotyczące wprowadzania terenów do systemu, ogólna i szczegółowa, są dostępne po zalogowaniu do systemu przez stronę http://opitpp.orsip.pl, w menu głównym, po kliknięciu w grupę poleceń „Wprowadź dane".
  4. O pozostałych sprawach związanych z działaniem OPI-TPP, proszę informować Administratorów Danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pan Piotr Brożek, pani Magdalena Kapuśniak) mailowo na adres: opitpp@slaskie.pl lub telefonicznie pod numer: 32 7740 709.

przewodnik po systemie OPI-TPP

mapa dofinansowanych projektĂłw

śląskie do przodu!