« Powrót

Konferencja dotycząca OPI-TPP

Zgodnie z przesłaniem apelu Sejmiku Województwa Śląskiego o aktywne zaangażowanie się w procesy kompleksowej rewitalizacji terenów zdegradowanych województwa śląskiego, nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym i poprzemysłowym oraz rewitalizacja przestrzeni miast jest poważnym wyzwaniem rozwojowym, ale jednocześnie dużą szansą na rozwój gospodarczy i zmianę wizerunku regionu.

Nawiązując do powyższego, w dniu 9 maja 2016 roku, w godzinach 8:30-15:00 odbędzie się konferencja dotycząca identyfikacji i inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w perspektywie atrakcyjności inwestycyjnej gmin. Jej celem jest utrwalenie współpracy między samorządami w zakresie identyfikacji i inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz pokreślenie roli jaką pełni „Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI‑TPP)", będąca narzędziem współpracy z potencjalnymi inwestorami. Spotkanie będzie miało miejsce w sali Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i będzie się składało z dwóch części: konferencyjnej oraz warsztatowej. Wezmą w nim udział Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast z terenu województwa śląskiego wraz z osobami delegowanymi do obsługi platformy OPI-TPP na poziomie danej gminy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na lokalizację, organizatorzy zapewniają miejsca parkingowe wyłącznie prelegentom.


przewodnik po systemie OPI-TPP

mapa dofinansowanych projektĂłw

śląskie do przodu!