« Powrót

Program konferencji dotyczącej OPI-TPP

9 maja 2016 r.:

godz. 8:30-9:00

Powitanie uczestników i słowo wstępne:

 • Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
 • Jan Bondaruk, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa
 • Andrzej Pilot, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Łukasz Tekeli, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

godz. 9:00-12:00 – CZĘŚĆ KONFERENCYJNA

 • Określenie, delimitacja i kategoryzacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych – Jan Skowronek, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Narzędzia geoinformatyczne dla identyfikacji i inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w województwie śląskim: wykorzystanie technik satelitarnych i kartografii środowiskowej – Tomasz Nałęcz, Dyrektor ds. Geoinformacji, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • System OPI-TPP jako narzędzie przywracania terenów zdegradowanych do obiegu gospodarczego – Jan Bondaruk, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa
 • OPI-TPP z perspektywy dużego miasta – Wojciech Jeszka, Naczelnik Wydziału Geodezji, Urząd Miasta Bytom
 • Wykorzystanie OPI-TPP dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy – przedstawiciel gminy z woj. śląskiego
 • Możliwości finansowania rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych – Barbara Malkowska, Specjalista Funduszu w zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Korzystanie z możliwości dofinansowania rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Rafał Biegański, Referat programowania i rozwoju, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

godz. 12:00-12:30 Dyskusja i pytania do części konferencyjnej

godz. 12:30-13:00 Przerwa kawowa

godz. 13:00-14:30 – CZĘŚĆ WARSZTATOWA

 • Wprowadzenie do części warsztatowej – Piotr Brożek, Administrator Danych OPI-TPP, Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Współpraca użytkowników systemu z administratorami w relacji gminy-województwo. Zgłoszenia awarii i problemów związanych w funkcjonowaniem systemu

 • OPI-TPP jako część Geoportalu Województwa Śląskiego ORSIP – Piotr Wojnowski, Administrator Systemu ORSIP, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Współdziałanie ORSIP i OPI-TPP, zarządzaniem kontem użytkownika, przegląd danych pomocnych w identyfikacji terenu poprzemysłowego, dodawanie zewnętrznych źródeł (WMS/WMTS), analiza zmian w zagospodarowaniu terenu, eksport pliku shp z granicami terenu poprzemysłowego

 • Narzędzia i możliwości systemu OPI-TPP – studium przypadków – Adam Hamerla, Główny Instytut Górnictwa
  Wprowadzenie nowego terenu do bazy OPI-TPP (aspekty techniczne i potencjalne źródła danych o terenie). Edycja istniejącego terenu w bazie OPI-TPP. Wymiana danych i informacji za pomocą systemu pomiędzy wydziałami, urzędami itp. Ocena ryzyka środowiskowego w systemie OPI-TPP. Analiza preferowanych kierunków zagospodarowania terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

godz. 14:30-15:00 Dyskusja i pytania do części warsztatowej


przewodnik po systemie OPI-TPP

mapa dofinansowanych projektĂłw

śląskie do przodu!