« Powrót

Współpraca w zakresie projektu

Województwo Śląskie od kilku lat realizuje projekt pn. „Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP) jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)". Konieczność jego zaistnienia wynikała z potrzeby posiadania nowoczesnego narzędzia informatycznego integrującego różne obszary i poziomy wiedzy oraz informacje w zakresie efektywnego planowania przestrzennego i zarządzania terenami poprzemysłowymi. Źródłowe informacje o terenach przemysłowych i stanie środowiska są niejednokrotnie rozproszone, niekompletne i fragmentaryczne. Występują także duże trudności w pozyskaniu miarodajnych danych, w tym m.in. o stopniu degradacji danego obszaru.

Zbudowane, kompletne narzędzie umożliwi Państwu pełną identyfikację miejsc problemowych oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań środowiskowych, a także może przyczynić się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Projekt, który został zapoczątkowany w 2009 roku przez Główny Instytut Górnictwa, polega na utrzymaniu i aktualizowaniu regionalnej, dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników Internetu, Ogólnodostępnej Platformy Informacji, dostępnej pod adresem: http://opitpp.orsip.pl.

Zważywszy na konieczność aktualizacji danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych w OPI-TPP, prosimy o wskazanie osoby lub osób odpowiedzialnych w Państwa gminie za współpracę w zakresie projektu pn. „Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" oraz przesłanie ich danych kontaktowych.

W chwili obecnej kontynuowane są prace nad aktualizacją danych zawartych w systemie OPI-TPP. W niedługim czasie, skierujemy do Państwa zaproszenie na spotkanie dotyczące współpracy w zakresie OPI-TPP. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólnie podjęte działania stworzą możliwości do bardziej skutecznego zarządzania środowiskowego na obszarze województwa śląskiego.


przewodnik po systemie OPI-TPP

mapa dofinansowanych projektĂłw

śląskie do przodu!