Mapa aktywności gmin

 

 

Mapa aktywności gmin obrazuje ilość wprowadzonych na obszarze danej gminy terenów poprzemysłowych.
Im ciemniejsze wypełnienie obszaru gminy tym większa liczba wprowadzonych danych.

Mapa jest aktualizowana w trybie ciągłym - oznacza to iż zawsze pokazuje bieżącą ilość terenów poprzemysłowych.