Czy mogę dowolnie wykorzystać zasoby portalu? Czy istnieje możliwość ich wykorzystania do celów komercyjnych, naukowych itp.?

W obecnym stanie prawnym materiały są prawnie chronione i w celu wykorzystania należy je pozyskać z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mapa ani żadna jej cześć bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.


Czy dane zawarte w portalu mogę wykorzystać jako oficjalne dokumenty?

Internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.


Jakie tereny można dodać do portalu?

Tereny poprzemysłowe lub zdegradowane o różnym charakterze - wyrobiska, składowiska, hałdy, zalewiska, puste hale i magazyny, obiekty infrastruktury przemysłowej, kolejowej, jak również tereny przewidziane do rewitalizacji i rekultywacji ujęte w planach i programach miejskich (np. zdegradowana tkanka miejska). Wspólną cechą terenów jest możliwość ich ponownego włączenia do obiegu gospodarczego.


Jak dodać teren?

Poprzez interaktywny formularz eTPP dostępny w zakładce Formularz eTPP Szczegółowa instrukcja obsługi formularza jest dostępna TUTAJ.


Kto może dodać teren do bazy?

Każdy Użytkownik portalu.


Ile terenów mogę dodać?

Nie ma ograniczenia ilości terenów.


Zalecenia techniczne

Informacja dla użytkowników przeglądarki Internet Explorer w wersji 8:

Komunikat o błędzie: „Skrypt na tej stronie powoduje wolniejsze działanie programu Internet Explorer"

lub

"Skrypt na tej stronie powoduje wolniejsze działanie programu Internet Explorer. Jeśli będzie on kontynuowany, komputer może przestać reagować. Czy chcesz przerwać działanie skryptu?"

stanowią znany problem przeglądarki Internet Explorer w wersji 8 i dostępna jest poprawka producenta (Microsoft).

Odpowiednia łatka dostępna jest pod adresem http://support.microsoft.com/kb/175500/pl .

Zalecamy jednak instalację nowszej, wydajniejszej i bezpieczniejszej przeglądarki Internet Explorer 9 (http://windows.microsoft.com/pl-PL/internet-explorer/products/ie/home) lub innej alternatywnej darmowej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

Okresowe czyszczenie cache przeglądarek:

W razie wystąpienia problemów z wyświetleniem zawartości portalu mapowego lub jego aplikacji edycyjnej zalecamy czyszczenie zawartości cache przeglądarki internetowej. W większości dostępnych przeglądarek dostęp do tej opcji uzyskujemy za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+SHIFT+DEL.


Co to jest OPI-TPP?

OPI-TPP jest ogólnodostępną, regionalną bazą danych, zawierającą kompleksową informację o terenach poprzemysłowych oraz prowadzonej na nich działalności, w odniesieniu do elementów środowiska. OPI-TPP działa w oparciu o System Informacji Geograficznej (GIS), zgodnie z założeniami Krajowego Systemu Informacji o Terenie oraz wymaganiami dyrektywy INSPIRE.


Kto może korzystać z portalu?

Odbiorcami (Użytkownikami) OPI-TPP są jednostki samorządowe i administracji państwowej, przedsiębiorstwa branżowe, inwestorzy, instytucje życia gospodarczego, naukowego, społeczno-kulturalnego, mieszkańcy regionu.