Pomoc ogólna

Startowa strona portalu oraz boczny prawy panel każdej strony zawierają linki pozwalające na uruchomienie zasadniczych komponentów Systemu:
MAPY - uruchamia podsystem mapowy,
METADANE - uruchamia podsystem metadanych.

 

Wybierając pozycję z górnej belki przechodzimy do odpowiedniej sekcji portalu:

Start
Główna strona portalu

Aktualności
Strona portalu zawierająca informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z portalem i Systemem OPI-TPP

O projekcie
Strona portalu zawierająca informacje o projekcie, o instytucjach prowadzących i wspierających.

Cele i rezultaty
Strona zawierająca informacje o planowanych celach Systemu OPI-TPP, jego genezie i założeniach przyświecających jego powstaniu.

Formularz eTPP
Dostępna dla zalogowanych, autoryzowanych użytkowników portalu funkcjonalność wprowadzania i edycji danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.

Aktywność gmin
Mapa obrazująca na żywo aktywność gmin uczestniczących w projekcie - liczbę wprowadzonych do Systemu terenów poprzemysłowych.

FAQ
Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące projektu, portalu i danych.

Słowniczek
Krótki słowniczek pojęć związanych z tematyką i technologią Systemu OPI-TPP

Kontakt
Formularz kontaktowy oraz dane teleadresowe biura projektu.

Pomoc
Strona na której jesteś. Zawiera podstawowe informacje o zawartości portalu i sposobie korzystania z niego.