Powrót na górę strony

Ortofotomapy w jednej aplikacji

Aplikacja Ortofotomapy od roku 1996 umożliwia przeglądanie i porównywanie ortofotomap z lat 1996, 2003, 2009, 2013, 2015, 2018, 2019 i 2021 za pomocą narzędzia Zwijanie. Narzędzie to pozwala na interaktywne porównywanie dwóch map w tym samym obszarze przez odkrycie warstwy kryjącej się pod mapą. Dodatkowo aplikacja zawiera narzędzie wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków. Dodano także usługę Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów (KIEG), która umożliwia przeglądanie geometrii i numerów działek.