Powrót na górę strony

Kolejne otwarte dane z BDOT10k.

W zakładce OTWARTE DANE - Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) udostępniono wybrane warstwy tematyczne opracowane na podstawie BDOT10k dla obszaru województwa śląskiego w zakresie budynków, sieci dróg, sieci kolejowej oraz sieci wodnej. Aktualność danych to lata 2019-2022, format plików do pobrania SHP.