Powrót na górę strony

Dodano nowy pakiet otwartych danych z BDOT 10k

W lokalizacji OTWARTE DANE,  BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10k) zostały umieszczone do pobrania dane dotyczące warstw tematycznych zabudowy oraz terenów zielonych i upraw dla obszaru województwa śląskiego opracowane na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k w formacie SHP.