Powrót na górę strony

Aplikacja prezentująca mapę terenów wypasowych w województwie śląskim.

Aplikacja mapowa prezentuje obszary szczególnie cenne przyrodniczo, na których wskazana jest realizacja zadań ochronnych w ramach Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027. Ponadto w aplikacji prezentowany jest także beskidzki szlak bacówek Programu Owca Plus.