Powrót na górę strony

Kosmiczny Dzień GIS w Planetarium Śląskim

15 listopada w Planetarium Śląskim świętowaliśmy „Kosmiczny Dzień GIS” w ramach obchodów międzynarodowego dnia GIS. Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi:

 • Alicja Kulka - p.o. Główny Geodeta Kraju,
 • Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
 • Dariusz Ptaś - Sekretarz Województwa Śląskiego
 • Agnieszka Nosal - Dyrektor Zarządzająca ESRI Polska,
 • Danuta Kamińska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • Beata Vinklárková - dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Kraj Morawsko-Śląski,
 • Radim Fojtík - kierownik działu geoinformatyki i zarządzania zmianami Kraj Morawsko-Śląski,
 • Adéla Otevřelová - administrator aplikacji GIS Kraj Morawsko-Śląski,
 • Stefan Janta - Dyrektor Planetarium,
 • Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Andrzej Figas - Geodeta Województwa Śląskiego,
 • Artur Kaczmarek – Dyrektor WODGiK w Katowicach,
 • komisarz Karolina Szlęzak – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,

w sumie około 280 uczestników z uczelni, administracji, szkół, organizacji non-profit i specjalistów dziedziny GIS.

Głównym celem KOSMICZNEGO DNIA GIS była promocja nowego geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego „ORSIP 2.0”, popularyzacja wykorzystania danych przestrzennych oraz aplikacji mapowych, a także rozwój wiedzy z zakresu geoinformatyki.

Tematy wystąpień:

 1. Geodezja w kosmosie, Alicja Kulka - p.o. Główny Geodeta Kraju
 2. Planowanie przestrzenne i GIS w Kraju Morawsko-Śląskim, inż. arch. dr inż. Beata Vinklárková - dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa,Mgr. Radim Fojtík - kierownik działu geoinformatyki i zarządzania zmianami
 1. GIS, nie taki kosmiczny,Beata Płaczek - WODGiK Katowice
 1. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego - ORSIP 2.0,
  Artur Kaczmarek - WODGiK Katowice
 1. Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Śląskiego, Joanna Fuśniak - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 1. Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie Województwa Śląskiego OPI-TPP 2.0, dr Adam Hamerla - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,Justyna Ustrzycka - HyperView
 1. GIS – Totalny Kosmos, Dominik Góralczyk - ESRI Polska.

 Wydarzenie uświetnił seans popularnonaukowy pt:" EXPLORE".

„Kosmiczny Dzień GIS” odbył się pod patronatem:

Głównego Geodety Kraju, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego,GovTech Polska, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Partnerem wydarzenia była firma Esri Polska.