Powrót na górę strony

Konferencja

W dniach 23–24 czerwca odbyła się w Ustroniu konferencja naukowo-techniczna pt.: "REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Organizowana przez WODGiK w Katowicach. Uczestnikami byli przedstawiciele administracji samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, pracownicy administracji rządowej, przedstawiciele uczelni wyższych oraz firm z branży geoinformatyczne. Łącznie zaprezentowano 15 referatów, które Państwu udostępniamy, odbyły się także warsztaty z zakresu kreatorów aplikacji i tworzenia aplikacji internetowych w środowisku ESRI ArcGis On-line.