Powrót na górę strony

Podsumowanie konferencji w Ustroniu

 •   W dniach 14-15 września  br. w Ustroniu odbyła się konferencja „REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. SILESIA SPATIAL DATAorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
  Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytutu miast i Regionów.
  Partnerami konferencji były firmy: Esri Polska, MGGP Aero, HyperView i CitiStack.
  Konferencja zgromadziła przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich z województw dolnośląskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego i oczywiście śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz przedstawicieli administracji szczebla powiatowego i gminnego, przedstawicieli uczelni wyższych, a także firm z branży geoinformatycznej.
  Ponad 110 uczestników wzięło udział w 15 wykładach oraz dyskusjach dotyczących:
  Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego - ORSIP 2.0,
  Rozbudowy systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego - OPI TPP 2.0,
  SIPWW - Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego,
  Cyfryzacji administracji publicznej w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego,
  Cyfryzacji planowania przestrzennego,
  Wpływu jakości danych na możliwości raportowania,
  Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne InfoGZM,
  Bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k,
  Rozpoznania geoprzestrzennego w zabezpieczeniu sił zbrojnych,
  Działania numeru alarmowego 112.
  Dla uczestników, którzy chcieli pogłębić swoje umiejętności praktyczne, odbyły się warsztaty z zakresu kreatorów aplikacji i tworzenia aplikacji internetowych w środowisku ESRI ArcGis On-line, prowadzone przez przedstawicieli firmy ESRI Polska.

 •   PREZENTACJE oraz GALERIA zostały udostępnione pod tym linkiem
 •  
 •   Wierzymy, że osiągnięto cel, jakim była popularyzacja wykorzystania danych przestrzennych oraz aplikacji mapowych, a także rozwój wiedzy z zakresu geoinformatyki.

 • Serdecznie dziękujemy uczestnikom, prelegentom i partnerom wydarzenia.

  ZAPRASZAMY na kolejną edycję konferencji w przyszłym roku: 12-13 września 2024 r.