Powrót na górę strony

Nowa funkcjonalność aplikacji Mapy i granice historyczne województwa śląskiego.

Do aplikacji dodano PASEK CZASU umożliwiający porównanie danej warstwy tematycznej z innymi warstwami tematycznymi i ZWIJANIE umożliwiające interaktywne porównywanie dwóch map w tym samym obszarze przez odkrycie warstwy kryjącej się pod mapą.

Skorzystaj z nowych narzędzi na danych prezentowanych w aplikacji czyli mapach archiwalnych pozyskanych z Archiwum Państwowego w Katowicach obejmujących swym zasięgiem teren województwa śląskiego z okresu 1883 do 1961 oraz granicach historycznych z lat: 1922-1938, 1938-1939, 1945-1950, 195-1975, 1975-1988, 1999-2001, 2002-2016.