Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

ul. Graniczna 29

40-017 Katowice

Kontakt w sprawach geoportalu ORSIP:

tel.: (32) 6019 808

mgr inż. Beata Płaczek – bplaczek@wodgik.katowice.pl

mgr Robert Knapik – rknapik@wodgik.katowice.pl

Sekretariat WODGiK:

tel.: (32) 20 91 966

e-mail:sekretariat@wodgik.katowice.pl

NIP: 634-000-68-26

REGON: 003605146