Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

40-017 Katowice,

ul. Graniczna 29

NIP: 634-000-68-26
REGON: 003605146

Sekretariat:
tel.: (32) 20 91 966
e-mail: sekretariat@wodgik.katowice.pl