Usługi WMS/WFS

 

Usługa przeglądania WMS (Web Map Service) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

Usługa pobierania WFS (Web Feature Service) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci wektorowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

Dzięki usługom WMS i WFS można wyświetlać dane ORSIP w innych geoportalach oraz aplikacjach desktopowych (np. darmowych QGIS, gvSIG) i aplikacjach mobilnych.

Usługi WMS dostępne w ORSIP

Baza Danych Obiektów Topograficznych 1:10000 - Sieć komunikacyjna
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_SK_BF/MapServer/WmsServer
 
Baza Danych Obiektów Topograficznych 1:10000 - Sieć wodna
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_SW_BF/MapServer/WmsServer
 
Baza Danych Obiektów Topograficznych 1:10000 - Budynki i zabudowa
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_BiU_BF/MapServer/WmsServer
 
Baza Danych Obiektów Topograficznych 1:10000 - Pokrycie terenu
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_PT_BF/MapServer/WmsServer
 
Baza Danych Obiektów Topograficznych 1:10000 - Uzbrojenie terenu
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_BDOT10k_SU_BF/MapServer/WmsServer
 
Ortofotomapa z 2019 roku
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_ORTO_2019/ImageServer/WMSServer
 
Granice obwodów łowieckich i terenów wyłączonych
http://mapy.orsip.pl/gpservices/WODGIK_OBW_LOWIECKIE_PUBLIC/MapServer/WmsServer
 
Jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_BPWS/MapServer/WmsServer
 
Gminy i powiaty w SEKAP oraz Centra certyfikacji CC SEKAP
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_SEKAP/MapServer/WmsServer
 
Program ochrony powietrza 2014
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_POP2014/MapServer/WmsServer
 
Program ochrony środowiska
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_OCHR_SROD/MapServer/WmsServer        
 
Koleje śląskie
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_KOLEJE_SL/MapServer/WmsServer
 
Boiska Orlik
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_ORLIKI/MapServer/WmsServer
 
Regionalizacja przyrodniczo-leśna
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_REG_PRZYR_LES/MapServer/WmsServer
 
Waloryzacja geologiczna województwa śląskiego
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_WALORYZACJA_GEOLOG/MapServer/WmsServer
 
Waloryzacja geomorfologiczna województwa śląskiego
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_WALORYZACJA_GEOMORF/MapServer/WmsServer
 
Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa śląskiego
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_FIZGEO/MapServer/WmsServer
 
Regionalizacja geomorfologiczna województwa śląskiego
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_REG_GEOMORF/MapServer/WmsServer
 
Korytarze ekologiczne
http://mapy.orsip.pl/gpservices/CDPGS_KORYTARZE_EKO/MapServer/WMSServer
 
Program Owca Plus - powierzchnie wypasu w Beskidach i na Jurze
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_OWCA_PLUS/MapServer/WmsServer
 
Szlaki turystyczne piesze i rowerowe
http://mapy.orsip.pl/gpservices/ORSIP_SZLAKI/MapServer/WMSServer
 
Mapy z Archiwum Państwowego w Katowicach:
 
Mapa topograficzna z roku 1883, 1:10000
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_AP_SuchaGora_10_1879_1889/MapServer/WMSServer
 
Mapa topograficzna z roku 1901, 1:10000
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_AP_SuchaGora_10_1901_1906/MapServer/WMSServer
 
Mapa topograficzna z lat 1901-1913, 1:10000
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_AP_SuchaGora_10_1901_1913/MapServer/WMSServer
 
Mapa topograficzna z lat 1914-1918, 1:10000
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_AP_SuchaGora_10_1914_1918/MapServer/WMSServer
 
Mapa topograficzna z roku 1926, 1:10000
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_AP_SuchaGora_10_1925_1926/MapServer/WMSServer
 
Mapa topograficzna z lat 1930-1935, 1:10000
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_AP_SuchaGora_10_1930_1935/MapServer/WMSServer
 
Mapa topograficzna z 1958-61, 1:5000;1:10000 
https://geoportal.orsip.pl/site2/services/WODGiK/WODGiK_AP_BorowaGora_5_10/MapServer/WMSServer