Powrót na górę strony

O ORSIP 2.0

Założenia i cele projektu ORSIP 2.0

ORSIP 2.0 to nowa odsłona Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego, który umożliwia dostęp do danych przestrzennych w postaci interaktywnych map i związanych z nimi usług ...

Czytaj więcej

Dane w Geoportalu
ORSIP 2.0

Geoportal ORSIP 2.0 umożliwia skorzystanie w poszczególnych zakładkach tematycznych z Aplikacji Mapowych realizowanych przez Pracownię Infrastruktury Informacji Przestrzennej WODGIK ...

Czytaj więcej

Administrator
ORSIP 2.0

Administratorem Geoportalu ORSIP 2.0 jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (WODGiK w Katowicach) działający na podstawie Statutu nadanego uchwałą ...

Czytaj więcej