Powrót na górę strony

DANE W GEOPORTALU ORSIP 2.0

Geoportal ORSIP 2.0 umożliwia skorzystanie w poszczególnych zakładkach tematycznych z :

 • Aplikacji Mapowych realizowanych przez Pracownię Infrastruktury Informacji Przestrzennej WODGIK. Tworzone aplikacje mapowe dostosowane są do urządzeń mobilnych.
  • Jednostki organizacyjne i spółki z udziałem województwa,
  • Wyniki Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego WŚL,
  • Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego,
  • Lokalizację punktów użyteczności publicznej (POI),
  • Śląską Regionalną Sieć Szkieletową,
  • Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego,
  • Mapę Jednostek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego,
  • Rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego,
  • Dane z Archiwum Państwowego,
  • Lokalizacja obiektów użyteczności publicznej (POI).

 • Otwartych Danych do powtórnego wykorzystania. Dane do pobrania dostępne są w formacie GML i SHP.
 • Usług Sieciowych udostępnianych przez różne instytucje i podmioty.

Projekty Partnerskie:

 • OPI-TPP 2.0 - będący rezultatem realizacji projektu pn. "Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie Województwa Śląskiego"
 • Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Śląskiego - Śląska Policja bliżej społeczeństwa,
 • Mobilne Śląskie.
>