Powrót na górę strony

PUNKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (POI)

Punkty użyteczności publicznej (POI)
Kategorie / Nazwy obiektów Link Aktualność
Obiekty administracji publicznej
inspektorat budowlany

Pobierz dane

2021
konsulat

Pobierz dane

2020
prokuratura

Pobierz dane

2021
sąd

Pobierz dane

2021
urząd gminy/miasta/starostwo powiatowe

Pobierz dane

2019
urząd marszałkowski/wojewódzki/ inny urząd regionalny

Pobierz dane

2022
urząd pracy

Pobierz dane

2022
urząd skarbowy/celny/celno-skarbowy

Pobierz dane

2022
urząd statystyczny

Pobierz dane

2020
zus

Pobierz dane

2022
Obiekty służb ochrony ludności
inna jednostka ratownictwa (WOPR, GOPR, ratownictwo górnicze)

Pobierz dane

2021
jednostka ratownictwa medycznego (pogotowie ratunkowe)

Pobierz dane

2020
komenda lub posterunek policji

Pobierz dane

2022
posterunek straży pożarnej (zawodowej i ochotniczej)

Pobierz dane

2022
Obiekty oświaty i nauki
szkoła/przedszkole

Pobierz dane

2020
uczelnia

Pobierz dane

2021
żłobek/klubik dziecięcy

Pobierz dane

2019
Obiekty kultury, sportu i rekreacji
biblioteka

Pobierz dane

2019
dom kultury

Pobierz dane

2021
hala widowiskowo-sportowa

Pobierz dane

2019
hala wystawiennicza/centrum konferencyjne

Pobierz dane

2020
informacja turystyczna

Pobierz dane

2022
kino

Pobierz dane

2021
muzeum

Pobierz dane

2022
obserwatorium/planetarium

Pobierz dane

2021
pływalnia kryta

Pobierz dane

2019
sztuczne lodowisko

Pobierz dane

2022
teatr/opera/filharmonia

Pobierz dane

2021
zoo/ogród botaniczny

Pobierz dane

2021
Obiekty handlowe i usługowe
apteka

Pobierz dane

2022
urząd pocztowy

Pobierz dane

2021
Obiekty służby zdrowia i opieki medycznej
ośrodek leczenia uzależnień

Pobierz dane

2021
ośrodek opieki paliatywnej

Pobierz dane

2021
sanatorium

Pobierz dane

2019
stacja krwiodawstwa

Pobierz dane

2020
stacja sanitarno-epidemiologiczna

Pobierz dane

2022
szpital

Pobierz dane

2021
Obiekty transportu
dworzec autobusowy

Pobierz dane

2021
dworzec kolejowy

Pobierz dane

2021
lotnisko/lądowisko

Pobierz dane

2020
port

Pobierz dane

2021
Obiekty zamieszkania zbiorowego
dom opieki

Pobierz dane

2022
hotel

Pobierz dane

2021
placówka opiekuńczo-wychowawcza/dom dziecka

Pobierz dane

2019
schronisko dla zwierząt

Pobierz dane

2020
schronisko turystyczne

Pobierz dane

2021
zakład karny/poprawczy

Pobierz dane

2022
Obiekty związane z gospodarką leśną
leśnictwo

Pobierz dane

2021
nadleśnictwo

Pobierz dane

2021
Obiekty sakralne
świątynia lub kaplica

Pobierz dane

2020
Jednostka Samorządu Województwa Śląskiego i spółka z udziałem województwa

Pobierz dane

2022